Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng bạn đến với website của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang Quý Phụ huynh liện hệ số điện thoại hoặc zalo cô Diễm - 0917 820 166 - Tư vấn trẻ < 6 tuổi nhập học
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
249/SGDĐT-TCHC 23-02-2022 249/SGDĐT-TCHC V/v đảm bảo công tác phòng,chống dịch COVID-19 trong trường học. 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 Phê duyệt sổ tay đảm bảo công tác phòng,chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2)
151/SGDĐT-TCHC 11-02-2022 151/SGDĐT-TCHC V/v triển khai Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT phê duyệt “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học” (sửa đổi, bổ sung)
116/SGDĐT-GDTrH-GDTX 21-01-2022 116/SGDĐT-GDTrH-GDTX V/v thực hiện Công văn số 21/GDHNTCHC ngày 19/01/2022 của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang
118/TB-SGDĐT 23-09-2021 118/TB-SGDĐT Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ dự xét tuyển viên chức năm 2021 (Bổ sung hồ sơ gốc)
110/TB-SGDĐT 20-08-2021 110/TB- SGDĐT Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2021
106/TB-SGDĐT 05-07-2021 THÔNG BÁO Về việc xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, năm 2021
831/SGDĐT-TCHC 01-06-2021 831/SGDĐT-TCHC V/v tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
820/SGDĐT-TCHC 31-05-2021 820/SGDĐT-TCHC V/v tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021
420/QĐ-HĐSK 25-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020 - 2021
72/KH-UBND 26-03-2021 Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp pháp lý người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
123/TB-GDHN 15-12-2020 Thông báo Về việc thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật học hòa nhập năm 2020
709/QĐ-SGDĐT 28-10-2020 Quyết định 709/QĐ-SGDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang
599/QĐ-SGDĐT 22-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Tiền Giang
00250919 25-09-2019 Văn bản, tài liệu thực hiện Giáo dục hòa nhập (GDHN) áp dụng năm học 2019-2020
111/TB-TTHTPTGDHN 24-09-2019 Thông báo số 111/TB-TTHTPTGDHN, ngày 24 tháng 09 năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang Một số vấn đề cần lưu ý trong việc tổ chức thực hiện công tác giáo dục hòa nhập năm học 2019-2020
15/2019/TT-BGDĐT 30-08-2019 Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/08/2019 "Thông tư Ban hành quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật". Hiệu lực từ ngày 26/10/2019
06 08-04-2019 TÀI LIỆU TẬP HUẤN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT (Tài liệu tập huấn dành cho giáo viên cốt cán cấp tiểu học)
05 08-04-2019 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN SỔ THEO DÕI TIẾN BỘ CỦA TRẺ (cấp mầm non)
04 08-04-2019 QUẢN LÍ HÌNH THÀNH VÀ VẬN HÀNH PHÒNG HỖ TRỢ GIÁO DỤC HÒA NHẬP 2019
03 08-04-2019 PHIẾU KHẢO SÁT TRẺ BẬC MẦM NON, BẬC TIỂU HỌC 2019
02 08-04-2019 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HỌC SINH KHUYẾT TẬT 2019
01 08-04-2019 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN (cấp phổ thông) năm 2019
01 25-02-2019 Tổng hợp văn bản liên quan đến Giáo dục hòa nhập
01/2019/TT-BLĐTBXH 02-01-2019 01/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
001 11-10-2018 Tài liệu GDHN bậc Tiểu học năm 2018
03 09-10-2018 TÀI LIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP
02 05-10-2018 Kế hoạch giáo dục cá nhân bậc THCS tham khảo năm 2018
01 05-10-2018 Tài liệu tập huấn GDHN bậc THCS 2018: Một số vấn đề cơ bản về GDHN; Điều chỉnh trong dạy học hòa nhập; Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân; một số văn bản chỉ đạo về GDHN
410/SGDĐT-GDTH 12-04-2018 410/SGDĐT-GDTH Giấy Ủy quyền cho Trung tâm thực hiện nhiệm vụ Giáo dục hòa nhập từ năm 2018 trở về sau.
41/KH-TT 12-04-2018 Kế hoạch 41/KH-TT: Hỗ trợ giáo giáo dục hòa nhập năm 2018

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết