Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang

Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Ngày 19/11/2016, Công đoàn Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang kết hợp với chính quyền tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam với các nội dung: 1. Ôn...
Tổ chức về nguồn kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tổ chức về nguồn kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/1936. Ngày 15/10/2016, Ban chấp hành công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức chuyến tham quan về nguồn,...
Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Tiền Giang tiếp và làm việc với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang. Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Tiền Giang tiếp và làm việc với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang.
Thực hiện Điều 30, 32 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và căn cứ Quyết định 46-QĐ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm...

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết