Truy cập nội dung luôn
Chào mừng bạn đến với website của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang Quý Phụ huynh liện hệ số điện thoại hoặc zalo cô Diễm - 0917 820 166 - Tư vấn trẻ < 6 tuổi nhập học

Album ảnh Album ảnh

Mạnh thường quân
CLB NGƯỜI ĐIẾC TIỀN GIANG
Giáo dục hòa nhập
Hoạt động Trung tâm
Hoạt động công đoàn

Tài liệu mới Tài liệu mới

VĂN BẢN MỚI
 Cô Bùi Thị Diện - nhà giáo tiêu biểu năm học 2022-2023 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang
 Công khai danh sách nhà giáo tiêu biểu - Cô Phạm Thị Thanh Vân
 249/SGDĐT-TCHC V/v đảm bảo công tác phòng,chống dịch COVID-19 trong trường học. 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 Phê duyệt sổ tay đảm bảo công tác phòng,chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2)
 151/SGDĐT-TCHC V/v triển khai Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT phê duyệt “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học” (sửa đổi, bổ sung)
 116/SGDĐT-GDTrH-GDTX V/v thực hiện Công văn số 21/GDHNTCHC ngày 19/01/2022 của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết