Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang

Ngày 16/2/2017 nhà tài trợ NaUy đến thăm và tìm hiểu các hoạt động dự án GDHN tại Tiền Giang. Ngày 16/2/2017 nhà tài trợ NaUy đến thăm và tìm hiểu các hoạt động dự án GDHN tại Tiền Giang.
Ngày 16/2/2017 nhà tài trợ NaUy đến thăm và tìm hiểu các hoạt động dự án GDHN tại Tiền Giang. Thăm trẻ can thiệp sớm và xem tổ chức tâm vận động của trẻ tại Trung tâm nguồn Tiền Giang. Một...
Ngày 20/01/2017, Sinh hoạt nhóm trẻ đang can thiệp sớm tại Trung tâm và phát quà của mạnh thường quân cho trẻ Ngày 20/01/2017, Sinh hoạt nhóm trẻ đang can thiệp sớm tại Trung tâm và phát quà của mạnh thường quân cho trẻ
Nhân dịp ngày học cuối năm 20/1/2017 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang tổ chức cho các trẻ sinh hoạt nhóm và phát quà Tết của các nhà tài trợ cho trẻ.
Nơi nhen nhóm niềm hy vọng cho trẻ khuyết tật Nơi nhen nhóm niềm hy vọng cho trẻ khuyết tật
Buổi sáng ở Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo), có  nhiều phụ huynh, ông bà có con, cháu bị khuyết tật đưa trẻ đến đây rồi tham gia sinh...
Sinh hoạt nhóm vui Trung Thu cho trẻ can thiệp sớm tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Tiền Giang Sinh hoạt nhóm vui Trung Thu cho trẻ can thiệp sớm tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Tiền Giang
Sáng ngày 22/9/2019 tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Tiền Giang, giáo viên và phụ huynh có trẻ can thiệp sớm tổ chức hoạt động nhóm cho 22 trẻ gồm các dạng khó khăn: (khiếm thính,...

Liên kết Liên kết